Szukaj

Tablice gramatyczne XXL (e-book)

27.00 zł


Tablice gramatyczne XXL Niemiecki Logicznie – 52 zagadnienia gramatyczne:

 1. Odmiana czasowników regularnych, najważniejsze czasowniki regularne
 2. Odmiana czasowników nieregularnych, tabele odmiany czasowników nieregularnych
 3. Odmiana czasowników zwrotnych
 4. Czasowniki rozdzielnie złożone
 5. Przedrostki rozdzielne
 6. Czasowniki sein/haben/werden w czasie teraźniejszym (Präsens)
 7. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)
 8. Czasowniki sein/haben/werden w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
 9. Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
 10. Czasowniki sein/haben/werden w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
 11. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
 12. Tworzenie zdań pytających i pytania zależne
 13. Tworzenie zdań rozkazujących (Imperativ)
 14. Zdania złożone – szyk prosty
 15. Zdania złożone – szyk przestawny
 16. Zdania złożone – szyk zdania pobocznego
 17. Konstrukcje bezokolicznikowe z "zu" i bez "zu" (Infinitivkonstruktion)
 18. Przypadki, rodzajniki, odmiana rzeczownika
 19. Odmiana słaba rzeczownika (n-Deklination)
 20. Tworzenie rzeczowników złożonych
 21. Przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)
 22. Przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)
 23. Przeczenie „kein”
 24. Stopniowanie przymiotników, najważniejsze przymiotniki i przysłówki
 25. Odmiana przymiotnikowa rzeczownika
 26. Przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem (Wechselpräpositionen)
 27. Przyrostek a rodzaj gramatyczny rzeczownika
 28. Stopniowanie przysłówków
 29. Rzeczowniki – pułapki i ciekawostki
 30. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym
 31. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
 32. Odmiana przymiotnika po rodzajniku zerowym (bez rodzajnika)
 33. Zaimki osobowe (Personalpronomen)
 34. Zaimki pytające
 35. Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen)
 36. Zaimki zwrotne (Reflexivpronomen)
 37. Inne formy przeczenia
 38. Zaimki wskazujące
 39. Liczebniki główne i porządkowe
 40. Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej
 41. Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej
 42. Odmiana liczebników porządkowych
 43. Określenia czasu
 44. Określenia miejsca
 45. Środki lokomocji
 46. Czas przeszły Präteritum/Imperfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki nieregularne)
 47. Czas przeszły Perfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki nieregularne)
 48. Czas przyszły Futur I
 49. Przyimki łączące się z dopełniaczem
 50. Strona bierna (Passiv)
 51. Zaimki względne, zdania względne (Relativpronomen, Relativsätze)
 52. Rekcja czasownika (zasady tworzenia, zadawanie pytań najważniejsze czasowniki)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj