Formularz odstąpienia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną.

Adresat:

LINGUA 24 Michał Janiszewski

ul. Jana III Sobieskiego 93J/1

62-030 Luboń

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które przedmiotem są:

1) ............................... – cena: ..............,

2) ............................... – cena: ................

 

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................  

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................  

Adres konsumenta: .....................................................................................................................              

 

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.....................................................................................................................................................

 

 

     .............................                                                        ..........................................

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)


 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie MICHAŁ JANISZEWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LINGUA 24 Michał Janiszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 7871938960, nr REGON 301200039, ul. Jana III Sobieskiego 93J/1, 62-030 Luboń. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@lingua24.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl