Szukaj

Tablice gramatyczne XXL (e-book)

27.00 zł

Tablice gramatyczne XXL Niemiecki Logicznie
Tablice gramatyczne XXL "Niemiecki Logicznie" - zagadnienia 1-25

Tablice gramatyczne XXL Niemiecki Logicznie
Tablice gramatyczne XXL "Niemiecki Logicznie" - zagadnienia 26-52

Tablice gramatyczne XXL Niemiecki Logicznie – 52 zagadnienia gramatyczne:

Odmiana czasowników regularnych, najważniejsze czasowniki regularne

Odmiana czasowników nieregularnych, tabele odmiany czasowników nieregularnych

Odmiana czasowników zwrotnych

Czasowniki rozdzielnie złożone

Przedrostki rozdzielne

Czasowniki sein/haben/werden w czasie teraźniejszym (Präsens)

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)

Czasowniki sein/haben/werden w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)

Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)

Czasowniki sein/haben/werden w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)

Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)

Tworzenie zdań pytających i pytania zależne

Tworzenie zdań rozkazujących (Imperativ)

Zdania złożone – szyk prosty

Zdania złożone – szyk przestawny

Zdania złożone – szyk zdania pobocznego

Konstrukcje bezokolicznikowe z "zu" i bez "zu" (Infinitivkonstruktion)

Przypadki, rodzajniki, odmiana rzeczownika

Odmiana słaba rzeczownika (n-Deklination)

Tworzenie rzeczowników złożonych

Przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)

Przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

Przeczenie „kein”

Stopniowanie przymiotników, najważniejsze przymiotniki i przysłówki

Odmiana przymiotnikowa rzeczownika

Przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem (Wechselpräpositionen)

Przyrostek a rodzaj gramatyczny rzeczownika

Stopniowanie przysłówków

Rzeczowniki – pułapki i ciekawostki

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Odmiana przymiotnika po rodzajniku zerowym (bez rodzajnika)

Zaimki osobowe (Personalpronomen)

Zaimki pytające

Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen)

Zaimki zwrotne (Reflexivpronomen)

Inne formy przeczenia

Zaimki wskazujące

Liczebniki główne i porządkowe

Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej

Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej

Odmiana liczebników porządkowych

Określenia czasu

Określenia miejsca

Środki lokomocji

Czas przeszły Präteritum/Imperfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki nieregularne)

Czas przeszły Perfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki nieregularne)

Czas przyszły Futur I

Przyimki łączące się z dopełniaczem

Strona bierna (Passiv)

Zaimki względne, zdania względne (Relativpronomen, Relativsätze)

Rekcja czasownika (zasady tworzenia, zadawanie pytań najważniejsze czasowniki)


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj