Nie ucz się niemieckiego
Nie ucz się niemieckiego
Nie ucz się niemieckiego! Nie ucz się słówek ani gramatyki! ⚠️
 
Nie trać czasu na zapamiętywanie reguł gramatycznych i form nieregularnych.
Nie ucz się na pamięć przypadkowych słów i zwrotów, nie próbuj wkuwać list słówek.
To wszystko nie ma najmniejszego sensu, a w dodatku szybko odbiera motywację do pracy z językiem 🥴
 
Nie ucz się niemieckiego w sposób, w jaki uczysz się historii, biologii czy geografii! 🏰🍄🌪
Na nic zda się studiowanie systemu szkolnictwa niemieckiego, wiedza o zwyczajach Bawarczyków, znajomość dziesiątek przysłów czy próba opanowania wszystkich czasowników nieregularnych, jeśli nie będziesz w stanie zrozumieć i samodzielnie tworzyć choćby prostych komunikatów.
 
Co musisz w takim razie robić, by szybko osiągać trwałe postępy? 🤔
 
– po pierwsze: potraktuj proces rozwijania swoich umiejętności językowych (czyli rozumienia i samodzielnego tworzenia coraz bardziej złożonych komunikatów wyrażanych za pomocą coraz trudniejszych struktur gramatycznych i coraz bardziej rozbudowanego słownictwa) jak logicznie przemyślany trening na siłowni 🏋️‍♀️
 
Kiedy przychodzisz poćwiczyć, nikt nie wymaga od Ciebie teoretycznej znajomości anatomii i fizjologii człowieka, zasad biofizyki, aerodynamiki ani specyfikacji technicznej urządzeń, na których trenujesz.
 
Ważna jest za to wiedza, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, by nie nabawić się kontuzji. Liczy się również systematyczny trening – najlepiej pod okiem doświadczonego trenera, który skoryguje twoje błędy i udzieli cennych wskazówek.
 
Odpowiednio dobrane ćwiczenia zapewnią stopniowy rozwój poszczególnych partii mięśniowych, ale ostatecznym celem trenujących nie jest wyrzeźbienie pojedynczych mięśni, lecz atrakcyjny wygląd, zdrowie i siła fizyczna całego organizmu.
 
Nikt nie zagwarantuje Tobie fenomenalnych rezultatów po tygodniu czy miesiącu ćwiczeń, ale przy regularnym treningu praktycznie każdy ma możliwość wypracowania pięknej sylwetki [a w przypadku języka niemieckiego – swobodnego rozumienia i sprawnego tworzenia komunikatów].
 
Chcesz osiągnąć sukces [zarówno na siłowni, jak i w niemieckim] – trenuj systematycznie (raz w tygodniu zdecydowanie nie wystarczy), zacznij od prostych ćwiczeń i stopniowo zwiększaj poziom ich trudności, ciesz się z osiąganych postępów i nie zrażaj się drobnymi niepowodzeniami.
 
– po drugie: korzystaj z przemyślanych materiałów dydaktycznych i stopniowo zwiększaj udział autentycznych tekstów/nagrań rodzimych użytkowników języka niemieckiego.
 
Dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom dydaktycznym bardzo szybko zaczniesz rozumieć i samodzielnie tworzyć komunikaty (najpierw proste, później coraz bardziej rozbudowane) bez konieczności „przerabiania” całych podręczników do nauki niemieckiego i uczenia się na pamięć dziesiątek słów 🏆🏆🏆
 
Polegaj na gotowych schematach zdaniowych, odpowiednio dobranych czasownikach, praktycznych określeniach czasu i miejsca oraz logicznych oznaczeniach, dzięki którym samodzielnie odkryjesz powtarzalność i zasady rządzące tworzeniem komunikatów.
 
– po trzecie: nie zmuszaj się do zapamiętywania teorii – skup się na praktyce. Notuj wszystkie swoje spostrzeżenia i często przeglądaj swoje notatki (nie ucz się ich na pamięć) 🙏🙏🙏
 
Wypisuj (najlepiej własnoręcznie) słowa, których potrzebujesz do tworzenia wypowiedzi.
Notuj usłyszane i przeczytane słowa/zwroty/wyrażenia, które uznasz za przydatne i interesujące 📒
Sprawdzaj w słownikach lub na stronach prezentujących słowa w kontekstach zdaniowych (context.reverso.net, pl.bab.la czy linguee.pl) różne znaczenia w zależności od kontekstu i regularnie przeglądaj własne notatki (nie ucz się ich na pamięć).
 
Baw się językiem (np. poprzez tworzenie zabawnych skojarzeń).
Doceniaj własne postępy i – w miarę możliwości – staraj się wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce.
Ciesz się tym, że potrafisz coraz więcej zrozumieć i coraz więcej powiedzieć 😎🤩🥳
 
I jeszcze kilka refleksji:
 
#1 Niemiecki żyje 🌅🐣🍀
 
Pamiętaj, że każdy język naturalny cały czas się zmienia i rozwija. W języku niemieckim regularnie pojawiają się nowe słowa (często zapożyczone z angielskiego), podczas gdy inne wychodzą z użycia.
 
Zmieniają się również niektóre konstrukcje gramatyczne (np. podczas gdy jeszcze 20 lat temu tryb przypuszczający Konjunktiv II czasowników nieregularnych budowano na bazie czasu przeszłego Imperfekt/Präteritum, dzisiaj zdecydowanie dominuje forma „würde + bezokolicznik”).
 
Pod koniec lat 90. XX wieku przeprowadzono gruntowną reformę ortografii niemieckiej i wiele słów zapisujemy teraz inaczej (np. po długich samogłoskach i dyftongach piszemy teraz „ß”, po krótkich „ss”).
 
Coraz większą popularnością cieszą się od kilku lat neutralne płciowo rzeczowniki odimiesłowowe (np. Studierende [dosłownie: osoby studiujące] w miejsce dotychczasowych form Studentinnen und Studenten [studentki i studenci]).
 
🔹 Jak sobie z tym poradzić?
 
✅ zaakceptuj te wszystkie zmiany jako zupełnie oczywisty, naturalny proces rozwoju języka
✅ korzystaj z nowoczesnych i logicznie przemyślanych materiałów do nauki/trenowania języka niemieckiego
✅ pracując z autentycznymi tekstami, regularnie podkreślaj, notuj i sprawdzaj wszystkie nowe/niezrozumiałe/inspirujące konstrukcje (przy dzisiejszych możliwościach technicznych zrobisz to w zaledwie kilka sekund)
 
Dzięki temu szybko, sprawnie i bezstresowo opanujesz współczesny język niemiecki. 😎🏆
 
#2 Niemiecki to nie matematyka – w języku wszystko jest względne 📐🧮📉
 
🔹 Nawet słowa, które poznajesz na początku swojej przygody z niemieckim, mają często na poziomie zaawansowanym zupełnie inną funkcję (np. czasowniki modalne w znaczeniu subiektywnym nie oznaczają już możliwości – pozwolenia – chęci – woli – powinności, lecz stosunek mówiącego do treści, które przekazuje).
 
🔹 Spodziewaj się tego, że wielokrotnie znajdziesz się w sytuacji, w której pomimo doskonałej znajomości poszczególnych słów nie będziesz w stanie zrozumieć komunikatu zawartego w danym zdaniu.
 
Jeśli nauczysz się rozpoznawać prawidłowości rządzące niemieckimi zdaniami (np. konieczność regularnego zaglądania na koniec zdania w poszukiwaniu czasownika niosącego sens i znaczenie), wówczas nawet nowe konstrukcje przestaną stanowić problem.
 
🔹 Zawsze liczy się kontekst 🤯
 
Pamiętaj, że słowa i konstrukcje gramatyczne są jedynie narzędziami do przekazywania komunikatów. A jako narzędzia mogą być wykorzystywane w wielu różnych kontekstach i znaczeniach.
 
Dlatego nie próbuj przekładać na język niemiecki polskich konstrukcji zdaniowych, lecz (korzystając z odpowiednich materiałów dydaktycznych) naucz się tworzyć analogiczne konstrukcje w języku niemieckim.
 
Zauważ na przykład, że w języku polskim stosujemy często obok siebie kilka rzeczowników połączonych dopełniaczem (np. „próba zmiany ustawy”), podczas gdy w języku niemieckim wyrażamy je albo za pomocą rzeczowników wielokrotnie złożonych, albo za pomocą konstrukcji bezokolicznikowych (np. „ein Versuch, das Gesetz zu ändern“).
 
🔹Słownik to nie wyrocznia 🧙‍♂️
 
Mimo że słowniki dwu- i jednojęzyczne (np. pons.pl, duden.de) nadal stanowią główne źródło informacji o znaczeniu poszczególnych słów, mamy w XXI wieku możliwość weryfikowania zarówno pojedynczych słów, jak i całych zwrotów w słownikach kontekstowych (np. context.reverso.net, pl.bab.la czy linguee.pl).
Zaletą tych ostatnich jest ukazywanie szukanych słów i zwrotów w konkretnych zdaniach i kontekstach.
 
Pamiętaj jednak, że żaden słownik nie zawiera 100% znaczeń wszystkich słów, a często nie znajdziesz tam również informacji o tym, w jakim stylu i rejestrze dozwolone jest używanie danego słowa (na przykład potocznego czasownika „kriegen” nie należy używać w oficjalnych wypowiedziach pisemnych ani ustnych).
 
🔹 Przygotuj się na niespodzianki, nie zamykaj się w złudnym poczuciu pewności
 
Pisałem powyżej, że nie ma najmniejszego sensu uczenie się na pamięć pełnej listy czasowników nieregularnych (które niektórym osobom daje złudne poczucie pewności, że nie popełnią błędu).
 
Po pierwsze, sama pamięciowa znajomość poszczególnych form często nie wystarczy do rozumienia i tworzenia poprawnych komunikatów.
Po drugie, sporej części czasowników nigdy nie wykorzystasz w praktyce.
Po trzecie, niektóre czasowniki odmieniają się w jednych kontekstach i znaczeniach regularnie, w innych – nieregularnie (np. schaffen, hängen, wenden).
 
🔹 Jak sobie z tym poradzić?
 
✅ zaakceptuj różne znaczenia słów w zależności od kontekstu i różne funkcje poszczególnych konstrukcji zdaniowych jako naturalny element języka niemieckiego
✅ korzystaj z nowoczesnych i logicznie przemyślanych materiałów do nauki/trenowania języka niemieckiego
✅ regularnie podkreślaj, notuj i sprawdzaj wszystkie nowe/niezrozumiałe/inspirujące konstrukcje (przy dzisiejszych możliwościach technicznych zrobisz to w zaledwie kilka sekund)
✅ zamiast uczyć się na pamięć – trenuj rozumienie i samodzielne tworzenie komunikatów. Zacznij od prostych konstrukcji, baw się zdaniami (testuj różne podmioty, dopełnienia, określenia czasu i miejsca), modyfikuj i rozszerzaj poszczególne zwroty, stopniowo zwiększaj poziom trudności...
 
#3 Niemiecki jest jak muzyka – nie wszystko zagrasz z nut 🎼🎹🎷🎸🎻
 
🔹 Znam wiele osób, które gry na instrumentach uczyły się w szkołach muzycznych, na zajęciach pozalekcyjnych lub w ramach prywatnych lekcji.
Część z nich potrafi rewelacyjnie wykonywać utwory opanowane podczas zajęć i zachwycać tym swoich słuchaczy.
Problem pojawia się jednak często wówczas, gdy te same osoby mają zagrać jakąś „zwykłą” piosenkę lub zaakompaniować wokalistom.
 
🔹 Podobna sytuacja dotyczy niekiedy uczących się języka niemieckiego.
Jeśli zamiast systematycznego trenowania samodzielnego budowania komunikatów postanowisz biernie odtwarzać tłumaczenia z translatora lub bezmyślnie zaufasz schematom konwersacji zawartym w rozmówkach, szybko polegniesz na pytaniach zadawanych przez rozmówców lub prośbach o doprecyzowanie informacji. 📍
 
🔹 Zwróć uwagę, że sama znajomość podstaw teorii muzyki może być bardzo przydatna, a wiedza dotycząca gam, tonacji, znaków przykluczowych, interwałów, zasad budowania akordów czy transpozycji utworów może znacznie przyspieszyć postępy czynione przez grającego i zwiększyć zasób środków, którymi będzie w stanie świadomie operować.
 
Z drugiej jednak strony sama teoria nie wystarczy, by swobodnie grać na instrumencie (nie oczekuje jej również publiczność wsłuchująca się w wykonywane utwory). 🎧
Potrzebny jest systematyczny trening oraz częste samodzielne próby wychodzenia poza wzorce zakodowane w nutach i gotowych opracowaniach. 🎶
 
🔹 Tak samo jest z językiem niemieckim.
 
Warto znać i rozumieć (ale nie uczyć się ich na pamięć⛔️) podstawowe zasady tworzenia zdań, odmiany czasowników, wstawiania dopełnień, okoliczników i przeczeń, bo dzięki temu można swobodniej i w bardziej świadomy sposób budować komunikaty, ale i tu potrzebny jest systematyczny trening 🏋️‍♀️ oraz częste samodzielne próby wychodzenia poza wzorce zakodowane w gotowych opracowaniach.
 
🔹 Wnioski:
 
✅ nie polegaj wyłącznie na gotowych rozmówkach ani na tłumaczeniach z translatora (mogą one co prawda niekiedy przyspieszyć komunikację i ułatwić „dogadanie się”, ale w dłuższej perspektywie tylko oddalają Cię od swobodnego rozumienia i samodzielnego tworzenia komunikatów)
✅ korzystaj z nowoczesnych i logicznie przemyślanych materiałów do nauki/trenowania języka niemieckiego – najlepiej takich, w których masz do dyspozycji różne „cegiełki/puzzle” 🧩, z których świadomie tworzysz komunikaty na podstawie dostępnych schematów [dzięki temu szybciej opanujesz praktyczne tworzenie poprawnych zdań i zyskasz umiejętności potrzebne do swobodnego „improwizowania” i „komponowania”, czyli samodzielnego budowania wypowiedzi]
✅ zamiast uczyć się na pamięć – trenuj rozumienie i samodzielne tworzenie komunikatów
Zacznij od prostych konstrukcji, baw się zdaniami (testuj różne podmioty, dopełnienia, określenia czasu i miejsca), modyfikuj i rozszerzaj poszczególne zwroty, stopniowo zwiększaj poziom trudności…

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl