Szukaj

Tablice gramatyczne XXL (e-book)

27.00 zł 17.00 zł

Tylko do 31 stycznia 2020 r. możesz zakupić Tablice gramatyczne XXL w rewelacyjnej cenie 17 złotych!

Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia otrzymasz szczegółowo wyjaśnione zagadnienia 1-29:

 1. Odmiana czasowników regularnych, najważniejsze czasowniki regularne
 2. Odmiana czasowników nieregularnych, tabele odmiany czasowników nieregularnych
 3. Odmiana czasowników zwrotnych
 4. Czasowniki rozdzielnie złożone
 5. Przedrostki rozdzielne
 6. Czasowniki sein/haben/werden w czasie teraźniejszym (Präsens)
 7. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)
 8. Czasowniki sein/haben/werden w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
 9. Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
 10. Czasowniki sein/haben/werden w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
 11. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
 12. Tworzenie zdań pytających i pytania zależne
 13. Tworzenie zdań rozkazujących (Imperativ)
 14. Zdania złożone – szyk prosty
 15. Zdania złożone – szyk przestawny
 16. Zdania złożone – szyk zdania pobocznego
 17. Konstrukcje bezokolicznikowe z "zu" i bez "zu" (Infinitivkonstruktion)
 18. Przypadki, rodzajniki, odmiana rzeczownika
 19. Odmiana słaba rzeczownika (n-Deklination)
 20. Tworzenie rzeczowników złożonych
 21. Przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)
 22. Przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)
 23. Przeczenie „kein”
 24. Stopniowanie przymiotników, najważniejsze przymiotniki i przysłówki
 25. Odmiana przymiotnikowa rzeczownika
 26. Przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem (Wechselpräpositionen)
 27. Przyrostek a rodzaj gramatyczny rzeczownika
 28. Stopniowanie przysłówków
 29. Rzeczowniki – pułapki i ciekawostki
31 stycznia 2020 r. otrzymasz pozostałe 23 zagadnienia:
 1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym
 2. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
 3. Odmiana przymiotnika po rodzajniku zerowym (bez rodzajnika)
 4. Zaimki osobowe (Personalpronomen)
 5. Zaimki pytające
 6. Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen)
 7. Zaimki zwrotne (Reflexivpronomen)
 8. Inne formy przeczenia
 9. Zaimki wskazujące
 10. Liczebniki główne i porządkowe
 11. Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej
 12. Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej
 13. Odmiana liczebników porządkowych
 14. Określenia czasu
 15. Określenia miejsca
 16. Środki lokomocji
 17. Czas przeszły Präteritum/Imperfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki regularne i nieregularne)
 18. Czas przeszły Perfekt (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki regularne i nieregularne)
 19. Czas przyszły Futur I
 20. Przyimki łączące się z dopełniaczem
 21. Strona bierna (Passiv)
 22. Zaimki względne, zdania względne (Relativpronomen, Relativsätze)
 23. Rekcja czasownika (zasady tworzenia, najważniejsze czasowniki)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj